FQ-Bloggen

juni 4, 2023

Systerskap utan hinder

Systerskap utan hinder Jag var tjugo år när jag började kalla mig feminist. Egentligen hade jag varit det sedan långt tidigare men inte varit i något sammanhang där det fanns ett ord för mina åsikter och värderingar. I feminismen hittade jag ett systerskap, eller det som skulle ha kunnat vara ett systerskap. För även om…

Read More
Tack och lycka till!
april 16, 2023

Tack och lycka till!

Att försöka sammanfatta dessa år, allt vi gjort, alla möten och sammanhang, alla medlemmar, styrelsevänner och andra som kommit in i mitt liv via detta fina uppdrag – det låter sig inte göras. FQ är en fantastisk organisation som jag alltid kommer bära med mig.

Read More
Barbro Westerholm – sakkunnig SPF Seniorerna, före detta riksdagsledamot (L) #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 28, 2022

Barbro Westerholm – sakkunnig SPF Seniorerna, före detta riksdagsledamot (L) #Enavalla

– Jag kan konstatera att man har kommit en bra bit på väg när det gäller jämställdhet kvinnor och män men det finns mycket kvar om man har kombination med någon av de andra diskrimineringsgrunderna såsom ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, etnicitet och så vidare.

Read More
Isabel Ekman – resande inom döv/hörsel med kompass kommunikation och lärande #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 22, 2022

Isabel Ekman – resande inom döv/hörsel med kompass kommunikation och lärande #Enavalla

– Det var inte alls mycket folk på det lilla vaccinstället jag lyckats boka tid på. Endast en kö och en kvinna stod längst fram och dirigerade till vilket av de, tror mig minnas max 10 bås, som var lediga och redo för ännu en spruta att ge. Vi bar alla munskydd.Så står jag längst…

Read More
Tiina Nummi-Södergren – människorättsaktivist, jobbar för mänskliga rättigheter för oss som lever med funktionsnedsättningar #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 20, 2022

Tiina Nummi-Södergren – människorättsaktivist, jobbar för mänskliga rättigheter för oss som lever med funktionsnedsättningar #Enavalla

– När jag ringde kundtjänsten så nämnde den person jag blev kopplad till att de ska kalla mig med brev. Jag sade att det inte går eftersom jag har en synnedsättning, Kivra eller mail funkar. Sen tipsade de mig att jag måste ta fram läkarintyg med mera så att man kan utreda om jag har…

Read More
Susannah Sjöberg – ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 18, 2022

Susannah Sjöberg – ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer #Enavalla

– Kvinnor med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp när det gäller denna fråga. Ungefär 50 procent av alla kvinnor med funktionsnedsättning har utsatts för hot, fysiskt våld eller sexuellt våld efter 15 års ålder. 41 procent av kvinnorna med funktionsnedsättning hade våldserfarenheter före 15-årsdagen.

Read More
Rahel Atnafu – kvinna med funktionsnedsättning som har kommit från annat land, jobbar som rådgivare på ILI #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 16, 2022

Rahel Atnafu – kvinna med funktionsnedsättning som har kommit från annat land, jobbar som rådgivare på ILI #Enavalla

– Kvinnor med funktionsnedsättningar är en av de mest marginaliserade och exkluderade grupperna i samhället såväl ekonomiskt, politiskt som socialt. Därför bestämde jag mig för att bli medlem i FQ. Jag vill tacka FQ för att de öppnat dörren för mig.

Read More
Charlotte Signahl – tidigare Röda Korset och myndighetsstyrelser, varit med och startat NSA Sweden, initiativtagare till återskapandet av Kvinnliga Medborgarskolan Fogelstad #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 16, 2022

Charlotte Signahl – tidigare Röda Korset och myndighetsstyrelser, varit med och startat NSA Sweden, initiativtagare till återskapandet av Kvinnliga Medborgarskolan Fogelstad #Enavalla

– För att jag ska behålla mitt engagemang, min motivation säger forskarna att det finns tre faktorer: jag måste vårda mitt sammanhang, vårda min känsla av kompetens, vårda mina egna val – se mina val.

Read More
Jessica Smaaland – feminist, funktionsrättsaktivist och politisk sekreterare på STIL #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 16, 2022

Jessica Smaaland – feminist, funktionsrättsaktivist och politisk sekreterare på STIL #Enavalla

– Helst vill jag mest bara sätta mig med en katt i knät, lukta på mina blommor och nynna på glättiga musikallåtar för glömma bort verkligheten. Men det fungerar ju inte så. För att något ska förändras krävs motstånd, mod och kamp. Och det behövs organisering.

Read More
1 2 3 4