Tryckt / Utgivet

Här nedan finner du FQs böcker, rapporter, videos, seminarierapporter med mera.

FQ 20 år – av kamp för jämställdhet och jämlikhet

2017 fyllde FQ 20 år och en bok togs fram. Boken, utgiven av FQ är skriven av Erika Wermeling.

Kvinnobilder från Arbetslivet.

Boken, utgiven av FQ 2014 är skriven av Malena Sjöberg. Hon har gjort intervjuer med 12 kvinnor och sammanställt intervjuerna till en bok. Den finns inläst som talbok.

Se styrkan i din syster – En essäsamling

En skrift på 108 sidor från FQ.  I den här essäsamlingen visar vi hur olika våra liv kan se ut. Vi har skiftande bakgrund, olika preferenser och perspektiv, men vi är kvinnor och vi har funktionsnedsättningar. Vi skriver om hur svårt det känns att ha en anvisad plats i samhället och hur våra relationer påverkats av vår självbild och andras bild av oss. Vi skriver också om vårt tillträde till samhällets olika arenor, om hur vi tar plats i det offentliga rummet. Vi beskriver vårt motstånd, vår vilja att förändra och vår förmåga att göra det. Vi delar med oss av våra strategier och beskriver hur strukturer i samhället trots praktiska förbättringar skapar hinder. Här beskrivs rätten till att ha tolkningsföreträde i sitt eget liv.  Essäsamlingen är framtagen inom ett FQ-projekt under 2007-08

Bland gudinnor och symboler. En reseberättelse från Kulturkällan

En skrift på 48 sidor från Projektet Kulturkällan med en rapport om kursen med text och bilder. Text av Gunnel Bergström.
Utgiven 2006.