FQ, Forum –
Kvinnor och Funktionshinder

FQ är en feministisk och partipolitiskt obunden cross disability-organisation
som arbetar för jämställdhet och undanröjande av funktionshinder.
Vi är organisationen för dig som identifierar dig som flicka/kvinna med
funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet.

Senaste nyheterna

april 6, 2024

Årsmöteshandlingar

Vårt årsmöte hålls digitalt på mötesplattformen Zoom lördagen den 27 april kl 13:30–15:30. Möteslänk skickas några dagar före årsmötet till dem…
Read More
mars 19, 2024

Medlemsträff om FN:s kvinnokommission

Torsdagen den 21 mars klockan 18-20 hålls en digital medlemsträff där vår ordförande Jessica Smaaland delar med sig av färska…
Read More
1 2 3 16

Kalenderhändelser

Årsmöte

Datum: 27 april

Välkommen till digitalt årsmöte!

Årsmötet genomförs digitalt via mötesplattformen Zoom och det kommer att vara skriv- och teckenspråkstolkat. Möteslänk skickas några dagar före årsmötet till de som anmält sig.

Motioner

Du har som medlem möjlighet att lämna in motioner om förslag att behandlas av årsmötet. Senast den 25 mars ska styrelsen ha fått in din motion för att vi ska hinna bereda den.

Maila din motion till info@kvinnor-funktionshinder.se.

Nomineringar

Vill du nominera någon till FQs styrelse eller anmäla dig själv intresserad? Då ska du meddela valberedningen så fort som möljigt. Du når valberedningen på valberedningen@kvinnor-funktionshinder.se.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna sänds ut längre fram, senast tre veckor före årsmötet.

Rösträtt

Medlemsavgiften för 2024 ska vara betald för att du ska vara röstberättigad vid årsmötet.

Medlemsavgiften är 150 kronor för enskild medlem och betalas in på plusgirokonto nummer 83855–7. Var noga med att ange ditt namn och vad betalningen gäller när du gör din insättning, det finns ingen möjlighet att spåra inbetalningar om den som gör inbetalningen inte själv fyller i det.

Röstning via fullmakt

Röstning på årsmötet kan ske via fullmakt genom röstberättigat ombud. Ett ombud kan ha högst fem fullmakter från andra röstberättigade medlemmar. Blankett för fullmakt bifogas. När en röstberättigad medlem vill rösta med fullmakt skall detta skriftligen anmälas i förväg till styrelsen.

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet till info@kvinnor-funktionshinder.se senast lördagen den 20 april.

Varmt välkommen

FQs styrelse genom

Jessica Smaaland, ordförande

Vi utgår från självidentifikation.

FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder vänder sig till alla som själva identifierar sig som flickor/kvinnor med funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet. Det vill säga, transkvinnor med funktionsnedsättning är välkomna och har en naturlig plats hos oss. Precis som vi menar att det är var och en som själv identifierar sin funktionsnedsättning, identifierar var och en sin könstillhörighet.

Vår förening är och förblir en kvinnoorganisation. Däremot utesluter vi inte längre personer på grund av hur deras könsorgan ser ut, eller hur de definierades vid födseln.

Om någon presenterar sig som kvinna, så är hon en kvinna. Ingen annan har rätt att köna en person, det vill säga bestämma vilket kön en person har, än personen själv i fråga.

På samma sätt som att det bara är vi själva som avgör om vi har en funktionsnedsättning eller inte. Vi kräver inte att vi medlemmar skall bevisa att vi har en funktionsnedsättning. Det finns många funktionsnedsättningar som är osynliga. På samma sätt kommer vi inte att kontrollera hur våra medlemmar ser ut under kläderna, eller hur de har sett ut under kläderna tidigare. Säger en person att hon är kvinna så är hon det, oavsett hur andra tolkar hennes yttre och hennes utseende. På samma sätt kan inte en person som presenterar sig som man bli fullvärdig medlem i vår organisation, oavsett om personens utseende är ”kvinnligt”, eller om han har definierats som flicka vid födseln.

Vi vill hela tiden sträva efter att utvecklas i en takt som överensstämmer med kvinnors behov av jämställdhet och jämlikhet. Vi är stolta över att ha fattat detta beslut och vi hoppas att fler kvinnoorganisationer följer efter.

Mer information samt uppgifter om hur du blir medlem >