FQ-Bloggen

Wenche Willumsen – engagerad ideellt och yrkesmässigt inom funktionshinderrörelsen under hela vuxenlivet, numera pensionär som försöker lägga stridsyxan på hyllan, hemvist DHR och IfA, styrelseledamot FQ #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 8, 2022

Wenche Willumsen – engagerad ideellt och yrkesmässigt inom funktionshinderrörelsen under hela vuxenlivet, numera pensionär som försöker lägga stridsyxan på hyllan, hemvist DHR och IfA, styrelseledamot FQ #Enavalla

– När jag växte upp som tonåring under 60-talet gjorde min mamma klart för mig att jag inte skulle räkna med att mitt liv skulle rymma man och barn. Dom möjligheterna såg hon inte. Men eftersom hon samtidigt fostrat mig till en självständig flicka med skinn på näsan så hade jag inga planer på att…

Read More
Charlotta Göller – jobbar på Fonden för mänskliga rättigheter, bakgrund inom funktionshinderområdet bl a som gender-fokalpunkt hos FNs särskilda rapportör och som utredare på MFD #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 8, 2022

Charlotta Göller – jobbar på Fonden för mänskliga rättigheter, bakgrund inom funktionshinderområdet bl a som gender-fokalpunkt hos FNs särskilda rapportör och som utredare på MFD #Enavalla

– Jag vill leva i ett samhälle där alla kvinnor oavsett funktionsförmåga kan leva på jämlika villkor, så som jag kan, en av alla kvinnor. Vi kan alla hjälpas åt för att synliggöra och säkerställa det.

Read More
Eva Fridh – småbarnsförälder och SFI-lärare i kommunarrest #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 8, 2022

Eva Fridh – småbarnsförälder och SFI-lärare i kommunarrest #Enavalla

– Jag hade mycket gärna deltagit i dagens manifestation. Tyvärr tillåts jag inte göra det. Jag har en grav synnedsättning och därför behöver jag hjälp av en ledsagare. Min kommun Västerås sätter mig i kommunarrest eftersom jag, som har ledsagarservice beviljad enligt socialtjänstlagen, bara får hjälp i närområdet.

Read More
Anne Sjökvist – journalist och kommunikatör med grav hörselskada, engagerad för tillgänglighet, ledamot i FQs styrelse. #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 8, 2022

Anne Sjökvist – journalist och kommunikatör med grav hörselskada, engagerad för tillgänglighet, ledamot i FQs styrelse. #Enavalla

– Min funktionsnedsättning syns inte utanpå och många märker aldrig att jag har en grav hörselnedsättning. Dels för att vi faktiskt inte är särskilt uppmärksamma på varandra, dels för att mina hörapparater gör att jag kan hänga med och smälta in rätt bra. Det är deras förtjänst att jag fortfarande kan jobba som kommunikatör och…

Read More
Kristina Wicksell Bukhari – jämlikhetskämpe, aktivist och kommunikatör #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 7, 2022

Kristina Wicksell Bukhari – jämlikhetskämpe, aktivist och kommunikatör #Enavalla

– Feminismen måste kunna bättre. Vi måste se att vår strävan mot ett jämlikt, inkluderande och för alla tillgängligt samhälle ska vara vårt fokus.

Read More
Jamie Bolling – aktivist för mänskliga rättigheter och mot funktionshinder #Enavalla
En av alla – manifestation
oktober 6, 2022

Jamie Bolling – aktivist för mänskliga rättigheter och mot funktionshinder #Enavalla

– En kvinna i projektet Disabled Refugees Welcome uttryckte om sin situation, ”jag var tvungen att lämna mitt land på grund av krig och här i Sverige får jag inte tillgång till mina rättigheter. Jag kan inte åka tillbaka till mitt land men får inte möjlighet att komma in i det svenska samhället. Jag blir…

Read More
Några intryck från Forum Jämställdhet 2 feb 2021
september 30, 2021

Några intryck från Forum Jämställdhet 2 feb 2021

Först vill jag tacka för att jag fick delta i konferensen som var digital, anordnad av Sveriges Kvinnolobby och hade samlat 750 deltagare 2-3 feb. Upplägget var tre parallella spår med mängder av intressanta talare, fördjupade seminarier och digitala utställare. Det fanns en chat men jag såg inte att det fanns tecken- eller skrivtolkar som vi är…

Read More
september 30, 2021

Lika mycket som kvinnoperspektivet behövs i alla sammanhang, så behövs funktionalitetsperspektivet. Ska jag skratta eller gråta? För visst är det både komiskt och tragiskt att jag tvingades be min man om hjälp, för att kunna delta på Sveriges största jämställdhetskonferens som gick av stapeln i veckan. Jag är en kvinna som brinner för mångfald och…

Read More
Assistansen har räddat mig psykiskt under Coronatiden
september 30, 2021

Assistansen har räddat mig psykiskt under Coronatiden

Assistansen har räddat mig psykiskt under Coronatiden Isoleringen har varit svår, liksom rädslan att bli smittad säger Wenche Willumsen. För att överleva har hon aktiverat sig.– Utan assistansen hade det varit mycket svårt att klara av situationen. Sedan Coronaviruset kom till Sverige för knappt ett år sedan har allas våra liv förändrats. Det gäller inte…

Read More