– Jag heter Barbro Westerholm. Jag är läkare som har arbetat inom läkemedelsområdet i läkemedelskontroll, på apoteket AB, Socialstyrelsen och sedan riksdagen och Sveriges pensionärsförbund där jag nu börjar i veckan.

Starten för mig som politiker var som chef för Socialstyrelsen mellan 79 och 85 då jag var med på en hel del möten som Världshälsoorganisation ordnade.

Det man då i början av 80-talet underströk väldigt noga att för att må bra måste man känna att man är behövd och det gäller alla människor. Barn, ungdomar, vuxna och årsrika, människor med funktionsvariationer och så vidare. Att man känner att man är en del av samhället.

Men man kan ju då konstatera att det FN så stolt tog fram 1948, de mänskliga rättigheterna och kampen mot de sju diskrimineringsgrunderna var en bra bit kvar till att nå målet där i början av åttiotalet. Och så är det fortfarande.

Jag kan konstatera att man har kommit en bra bit på väg när det gäller jämställdhet kvinnor och män men det finns mycket kvar om man har kombination med någon av de andra diskrimineringsgrunderna såsom ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, etnicitet och så vidare.

Hösten 2019 uppmärksammade Age plattform Europe, en paraplyorganisation för äldre organisationer inom EU, och representerar ungefär 200 miljoner människor. Människor som inte bara är uppe i ålder utan också med andra diskrimineringsgrunder som problem.

Då gick man ut hösten 2019 för att uppmärksamma att man kan vara kvinna, årsrik och med funktionsvariation men vad vet man om den gruppen? Man letade i forskning men hittade i princip ingenting. Det finns inte i forskningen.

Men det är klart det vet ju alla som står här på torget att människor, kvinnor som kommer upp i åldern kan drabbas av demens och funktionsvariationer av olika slag. De kan också vara lesbiska, man kan ha kommit från ett annat land och har olika behov. Vi som människor har ju olika behov, önskningar och drömmar. Vi är inte ett kollektiv. Men i forskningen så har man gått in stuprörsmässigt.

Jag vet från politiken att ska man föra fram människors behov av olika slag och de man inte kan tillgodose själv och samhället ska komma in så måste det finnas fakta.

Jag menar att vi alla nu måste arbeta för att det kommer fram fakta om hur har kvinnor med funktionsvariationer men också andra diskrimineringsgrunder det i sin vardag. Det man inte kan klara av själv. Vad behöver samhället komma in med här?

Så jag efterlyser den här fakta grunden som vi alla kan agera på. Alla de organisationer som finns och som vill det bästa för kvinnor med de här olika diskrimineringsgrunderna som hinder för att kunna leva ett bra liv tillsammans.

Där har vi alla ett ansvar att skjuta på, bilda opinion, vi måste veta mera och vi måste få politiken att lyssna.

Det vet jag att i en riksdag kan man vara ganska ensam om att driva olika frågor, kanske några stycken.

Ska vi få verklighet av det vi vill genomföra så måste det finnas ett kraftfullt opinionstryck. Här bidrar ni alla som står här på torget i att skapa ett sådant tryck. Det måste till och jag kommer göra vad jag kan inom SPF seniorerna och annat håll.

Tack ska ni ha för att ni lyssnade.