Bli medlem

Nedan ser du uppgifter kring medlemskap i FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder.

Röstberättigade:

  • 150 kronor för enskilda kvinnor med funktionsnedsättning
  • 400 kronor för kvinnokommittéer, grupper eller sammanslutningar bildade av kvinnor med funktionsnedsättning inom eller utanför andra föreningar

Stödmedlemmar:

  • 150 kronor för enskilda stödmedlemmar
  • 700 kronor för rikstäckande Kvinnoorganisationer, funktionshinderförbund/föreningar och deras samarbetsorganisationer samt andra organisationer
  • 400 kronor för avdelningar/distrikt/lokalföreningar/kvinnokommittéer

Skicka oss ett brev/mejl (medlem@kvinnor-funktionshinder.se) om Du vill bli medlem. Vi vill då också få din eventuella e-postadress och vi behöver registrera ditt personnummer (ej de fyra sista siffrorna) i medlemsregistret. Vi behöver även veta om du har någon funktionsnedsättning.

Du kan betala in medlemsavgiften till vårt plusgirokonto nummer 83855-7.

Skicka oss ett brev/mejl om Du vill veta mer. Du kan också lämna meddelande på telefonsvararen, så kontaktar vi Dig.