Projekt

  • Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
    Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Projektet med medel från Socialstyrelsen Projektet avser att systematiskt uppmärksamma och förebygga våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. […]
  • Mänskliga rättigheter – Agenda 50
    Mänskliga rättigheter – Agenda 50 Projekt Agenda 50 – förverkligande av FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning  […]