Valberedning och revisorer

Valberedning valda vid årsmöte 2021

Jessica Smaaland, sammankallande
Johanna Andersson
Rahel Atnafu

Vill du nå hela valberedningen gör du det genom valberedningen@kvinnor-funktionshinder.se

Revisorer valda vid årsmöte 2021

Godkänd revisor
Gunnar Sjödelius

Föreningsrevisor
Karin Hjalmarson
karin.hjalmarson@hotmail.se

Godkänd revisorssuppleant
Karin Bäckström

Föreningsrevisorsuppleant
Tiina Nummi Södergren