FQs Styrelse

Valda vid årsmötet 2021

Vill du nå hela styrelsen gör du det via styrelsen@kvinnor-funktionshinder.se, för enskilda personer når du oss på förnamn@kvinnor-funktionshinder.se

Jessica Smaaland
Ordförande
070-765 87 16

Nora Eklöv
Vice ordförande

Wenche Willumsen
Kassör
Anne Sjökvist
Medlemsregisteransvarig
Viviann Emanuelsson
Ledamot
070-636 08 66
Anki Hörnlund
Ledamot
070-655 64 70

Doaa Zatara
Ledamot

Anna Tenlén
Ledamot

Elsa Brunemalm
Ledamot