FQs Styrelse

Valda vid årsmötet 2021

Vill du nå hela styrelsen gör du det via styrelsen@kvinnor-funktionshinder.se, för enskilda personer når du oss på förnamn@kvinnor-funktionshinder.se

Maria Johansson
Ordförande
070-456 87 28

Nora Eklöv
Vice ordförande

Wenche Willumsen
Kassör
Anne Sjökvist
Sekreterare
Viviann Emanuelsson
Ledamot
070-636 08 66
Anki Hörnlund
Ledamot
070-655 64 70
Ingela Larsson
Ledamot

Emma Åstrand
Ledamot