Tack och lycka till!

Stort tack FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder!
Efter åtta år som ordförande, och tio år i styrelsen, är det dags för mig att lämna över till nya krafter.

Att försöka sammanfatta dessa år, allt vi gjort, alla möten och sammanhang, alla medlemmar, styrelsevänner och andra som kommit in i mitt liv via detta fina uppdrag – det låter sig inte göras.
FQ är en fantastisk organisation som jag alltid kommer bära med mig.
Tack för allt jag fått lära mig, alla berättelser och samtal, alla frågor vi drivit tillsammans, alla samarbeten.

FQ har en viktig roll i att lyfta undanröjandet av funktionshinder i allt jämställdhetsarbete liksom jämställdhet i allt undanröjande av funktionshinder. Att finnas i dessa två sammanhang parallellt och att påverka dem båda är en viktig nyckel. Att ta utgångspunkt i mänskliga rättigheter, att använda både kvinnokonventionen (CEDAW) och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i det arbetet är grunden. FQs styrka är framför allt att vara en cross disability-organisation där fokus istället för funktionsnedsättningar är undanröjandet av funktionshinder. I det lilla har vi lärt oss, och är ett bevis för, vikten av ett intersektionellt perspektiv och att jämställdhet kräver jämlikhet och vice versa.

Att samla kvinnor och flickor med funktionsnedsättning, att samla kvinnor, att mötas kring det gemensamma och det som skiljer, att jobba för förändring, att berätta, att påverka – det har varit en ynnest att få vara en del av det.

Jag vill önska den nya styrelsen och min efterträdare Jessica Smaaland grattis och lycka till!
Jag säger inte hej då, jag säger vi ses!

Maria Johansson
ordförande för FQ 2015-2023