Först vill jag tacka för att jag fick delta i konferensen som var digital, anordnad av Sveriges Kvinnolobby och hade samlat 750 deltagare 2-3 feb. Upplägget var tre parallella spår med mängder av intressanta talare, fördjupade seminarier och digitala utställare. Det fanns en chat men jag såg inte att det fanns tecken- eller skrivtolkar som vi är vana vid på våra FQ möten.

inleddes av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen som talade engagerat om det kalla samhällsklimatet med t. ex abortmotstånd i Polen, kvinnohat, löneskillnader, våld i hemmet och hedersmord. Vi måste bevara uppnådda mål påskynda jämställdhetsarbetet i Sverige, nå ekonomisk jämställdhet , jobba för egenförsörjning för människor med funktionsnedsättningar.

Natalie Ström, framförde en ett fint poem om sin lillasyster på väg ut i livet och en önskan att hon skulle slippa rasism och mäns våld.

Ett intressant avsnitt handlade om föräldraförsäkringen och att många ser föräldraledigheten som en möjlighet för kvinnor att vara hemma med sina barn, men det begränsar ju möjligheter till yrkesmässig utveckling, därför ska vi unna männen att vara hemma med sina barn och därmed öka jämställdheten. Vi har hört det förut men det går trögt , eller hur? En talande rubrik: Obetalt arbete- en tickande bomb för jämställdheten. Här diskuterades kvinnors hushålls -och omsorgsarbete som vi vet är omfattande och många gånger skapar stress. Mer kunskap och dokumentation behövs om vad kvinnor gör med ”sin” tid.

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda  2030 betonade vikten av att prioritera vad man gör först vid genomförandet. att det behövs ett tydligt ledarskap och att politiker måste tänka mer än nu på långsiktighet. Nu är t.ex. kvinnojourer bara akuta insatser. Tänkvärt!

Allas vår Gertrud Åström talade klokt om:” Ingen hållbarhet utan jämställdhet. Ett samhälle som måste förtrycka får inte ork för så mycket annat ”Kvinnokonventionen behövs för att undanröja underordningar Helhetssyn via Ag. 2030 behövs för att nå hållbar utveckling .”Så länge vi lever i ojämlikhet lever vi i kris” Helena Klintström, ett namn att lägga på minnet , hon arbetar med hållbar stadsutveckling.

Ytterligare ett avsnitt som jag blev berörd av var: ”Gömd och glömd” Tvångsäktenskap bland personer med funktionshinder. Föreläste gjorde Annah Hasselgren. Det finns en tro att ”man blir normal och botad ” när man blir bortgift och har IF . Beroende av anhöriga och utan  t.ex LSS eller andra insatser. Och heder är överordnat äktenskapet. Här behövs information om rättigheter och att man vågar ta dialogen. Tips om lättläst ang. Rättigheter av Marret Ghadimi.

Som avslutning på mitt nedslag i en omfattande och tänkvärd dag kan jag berätta att vinnaren av årets Jämställdhetspris blev Yallatrappan, ett kvinnokooperativ från Malmö med målsättning att skapa arbete åt utlandsfödda kvinnor med liten eller ingen arbetslivserfarenhet.

/ Inger Blom