– Tack FQ för att ha ordnat demonstrationen den 2 oktober. Det är viktigt att kvinnor med funktionsnedsättnings röster hörs och ni gjorde det möjligt. Tyvärr var jag sjuk hemma och det saknades tid att läsa upp mitt tal. Tacksam att ni vill publicera den på facebook.

Jamie Bolling heter jag och jobbar med funktionshinderfrågor – frågor om våra rättigheter. För detta tal pratar jag om mitt arbete med kvinnor som är flyktingar och har en funktionsnedsättning.
Ja, kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning ”are on the move”! De är bland flyktingarna som kommer till Sverige på grund av krig och naturkatastrofer. De som är mest utsatta för våld och diskriminering.

Tiderna har blivit tuffare för flyktingar och verkar bli ännu tuffare här i Sverige.

UNHCR står för Förenta nationernas flyktingkommissarie. UNHCR har skrivit nu i september rekommendationer till Sverige för att stärka flyktingskydd. Det finns flera uppmaningar:
– UNHCR rekommenderar att Sverige säkerställer samma nivå av socialt stöd och tillgång till hälso- och sjukvård till personer som har tillfälligt skydd som andra flyktingar i Sverige. Så, är inte fallet idag gällande flyktingar från Ukraina och de från flera andrar länder.

Sverige beviljar endast tillfälliga uppehållstillstånd sedan några år. Detta försvårar integrationen för alla och även kvinnor och tjejerna med funktionsnedsättning.
-UNHCR rekommenderar Sverige att överväga att återgå till den tidigare väletablerade praxis att ge en säker status till personer i behov av internationellt skydd.

Vi har jobbat med många kvinnor som har flytt till Sverige och har mötts av otillgänglighet, dålig bemötande och haft svårt med den integrationsprocessen. En kvinna i projektet Disabled Refugees Welcome uttryckte om sin situation, ”jag var tvungen att lämna mitt land på grund av krig och här i Sverige får jag inte tillgång till mina rättigheter. Jag kan inte åka tillbaka till mitt land men får inte möjlighet att komma in i det svenska samhället. Jag blir hängande i ingenmansland!”

Vi ser hur kvinnan har tappat sin tro och hopp för framtiden. Denna kvinna och andra i samma situation kommer säkerligen att ha en sämre hälsa och riskerar att fastna i ett bidragsberoende på grund av hinder i den integrationsprocessen. Vi ser kvinnornas potential och anser att den borde tas till vara.

Det finns starka skäl att följa UNHCRs rekommendationer. Då får flyktingar, kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning en rimlig chans till nödvändigt skydd och även möjlighet att bidra till vårt land.

Tack för att ni ville lyssna!