Vårt årsmöte hålls digitalt på mötesplattformen Zoom lördagen den 27 april kl 13:30–15:30.
Möteslänk skickas några dagar före årsmötet till dem som anmält sig.
Anmäl dig till årsmötet till info@kvinnor-funktionshinder.se senast lördagen den 20 april.
OBS! De som anmäler sig före den 12 april får en godsak till fikat hemskickad per post.

Möteshandlingarna kan du ladda ner som pdf och wordfiler här nedan.
Valberedningens förslag fattas ännu, de behöver lite mer tid för att få ihop en ny styrelse men deras förslag publiceras så fort det är klart.

Förslag till dagordning årsmöte 2024 (pdf)

Förslag till dagordning årsmöte 2024 (wordfil)

Förslag till verksamhetsberättelse för 2023 (pdf)

Förslag till verksamhetsberättelse för 2023 (wordfil)

Förslag till årsbokslut för 2023 (pdf)

Förslag till årsbokslut för 2023 (wordfil)

Revisorernas berättelse (pdf)

Förslag till verksamhetsplan för 2024 (pdf)

Förslag till verksamhetsplan för 2024 (wordfil)

Förslag till budget för 2024 (pdf)

Förslag till budget för 2024 (wordfil)

Förslag till medlemsavgifter 2025 (pdf)

Förslag till medlemsavgifter 2025 (wordfil)

Valberedningens förslag (pdf)

Valberedningens förslag (word)