Välkommen till digitalt årsmöte – kallelse 2

Som vi meddelande den 13 mars kallas du som medlem i FQ till 2022 års årsmöte söndagen den 24 april kl 10.30 – 12.30.

Årsmötet kommer genomföras digitalt via mötesplattformen Zoom och det kommer vara skriv- och teckenspråkstolkat. Möteslänk skickas några dagar före årsmötet till de som anmält sig.

Årsmöteshandlingar

I detta utskick bifogas årsmöteshandlingar enligt följande:

Förslag till dagordning

Årsberättelse för 2021

Resultat- och balansräkning för 2021

Förslag till medlemsavgifter för 2023

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2022

Valberedningens förslag och revisorernas berättelse kommer senare.

Dessutom bifogas den senaste versionen av föreningens stadgar (senast reviderade 2019) samt blankett för fullmakt.

Rösträtt

Medlemsavgiften för 2022 ska vara betald för att du ska vara röstberättigad vid årsmötet.

Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem, betalas in på plusgirokonto nummer 83855–7. Var noga med att ange avsändare och vad betalningen gäller när du gör din insättning, det finns ingen möjlighet att spåra inbetalningar när avsändaren själv inte fyllt i detta.

Röstning via fullmakt
Röstning på årsmötet kan ske via fullmakt genom röstberättigat ombud. Ett ombud kan ha högst fem fullmakter från andra röstberättigade medlemmar. Blankett för fullmakt bifogas. När en röstberättigad medlem vill rösta med fullmakt skall detta skriftligen anmälas i förväg till styrelsen.

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet till info@kvinnor-funktionshinder.se senast söndagen den 17 april.

Varmt välkommen

FQs styrelse genom

Maria Johansson, ordförande