Vägen framåt

Som vi tidigare berättat får vi för 2021 inget verksamhetsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten (JäMy). Detta på grund av tekniska problem med myndighetens webbformulär vilket ledde till att vår ansökan aldrig registrerades när den lämnades in under hösten. När detta stod klart för oss i slutet av januari följde några intensiva veckor av att försöka förmå JäMy att ändå behandla vår ansökan, av kontakter med våra revisorer och med täta möten i styrelsen för att se vilken väg vi kunde ta framåt.

JäMy behandlade inte vår ansökan, deras beslut om att vi inte får några medel för 2021 ligger fast. Efter samtal med revisorerna och inom styrelsen beslutade vi att inte kalla till extra årsmöte utan låta planen med ett årsmöte i början av maj vara oförändrad. Vi har gjort en reviderad och slimmad budget för detta år, vilken kommer att behandlas vid årsmötet. Vi har i styrelsen beslutat avstå från våra årsarvoden. Firman vi anlitar för vår ekonomihantering har tillfälligt gått ner i pris. Vi har diskuterat möjligheten att avstå från att ha kontorsrum men landat i att inte säga upp vårt rum nu, vi behöver någonstans att förvara material och profilprodukter samt någonstans att ha vårt arkiv.

Vi kommer kunna genomföra digitala medlemsträffar under året tack vara ett generöst bidrag från DHRs Bidragsstiftelse, tack! Vi har ytterligare några ansökningar om medel inskickade till olika stiftelser och fonder och vi har en projektansökan hos Jämställdhetsmyndigheten. Vi är lättade över att kunna konstatera att vi kommer kunna ta oss igenom 2021 om än med begränsad verksamhet och sedan förutsätter vi att vi åter beviljas verksamhetsbidrag för 2022.