På gång – Medlemsträff 25 april kl 16.00 – 17.00

Medlemsträffen kommer handla om tankar och erfarenheter under en pandemi. Det kan tyckas som om ämnet är uttjatat men vi tror att många fortfarande har behov av att berätta om sina upplevelser och dela de erfarenheterna med andra i liknande situationer samt att vi även bör fundera över vad erfarenheterna av en pandemi kan föra med sig i samhället i framtiden.

Som inledare medverkar fyra kvinnor för att berätta om sina erfarenheter, som en inspiration för vårt samtal tillsammans. Vi ser fram emot att få lyssna till Johanna Andersson, Linda Eriksson, Ann Jönsson och Jessica Smaaland.
Träffen är digital, den teckenspråkstolkas och skrivtolkas.
Anmälan till info@kvinnor-funktionshinder.se senast fredagen den 23 april.