Nyårshälsning från FQ

Med en dag kvar av 2022 knyter vi ihop ett år som varit omtumlande och på många sätt skrämmande med krig i vår närhet, med stigande inflation, höjda räntor och ökande elpriser. I tider som dessa är det viktigare än någonsin att vi tar hand om varandra, håller fast vid vårt grunduppdrag och våra värderingar, gläds åt framgångar, säger ifrån mot försämringar, jobbar på tillsammans och också ser till att ha trevligt, skratta ihop och njuta av det underbara som livet har att ge.

Det har dessutom varit ett år då vi åter kunnat börja träffas fysiskt efter en lång period av restriktioner och nedstängning, men då vi samtidigt fortsatt bedriva merparten av FQs verksamhet digitalt för att på så sätt kunna mötas oavsett var i landet vi finns.

Fokus för FQs arbete detta valår har varit att, under parollen En av alla, genom digitala medlemsträffar med de politiska kvinnoförbunden under våren, genom en stor digital konferens i maj och genom fysisk manifestation i höst, synliggöra att kvinnor med funktionsnedsättning ingår i gruppen kvinnor och måste inkluderas i allt arbete för jämställdhet.

På gång

26 januari kl 18.00 – 19.00
Medlemsmöte med fyllnadsval

Vi möts via Zoom, förrättar fyllnadsval till den tomma styrelseplatsen i enlighet med årsmötets beslut, samt samtalar om planerna för FQ under 2023.
Valberedningens förslag är Doaa Zatara, 28 år, från Spånga.
Anmälan görs till info@kvinnor-funktionshinder.se
Medlemsmötet kommer att teckenspråkstolkas och skrivtolkas.

29 januari 1,5 h mitt på dagen
Ett samtal om kvinnor med funktionsnedsättning i kvinnokampen

Samtalet genomförs via Zoom och med utgångspunkt från Margareta Perssons bok Styvsystrar. Medverkar gör Margareta och representanter från kvinnorörelsen.
Mer information och exakt klockslag återkommer vi med snarast.
Anmälan görs till info@kvinnor-funktionshinder.se
Samtalet kommer att teckenspråkstolkas och skrivtolkas.

Lästips, en intervju med Margareta Persson i RG Aktiv Rehabiliterings tidning KICK ”Styvsystrar – synen på kvinnor med funktionsnedsättning för och nu”

7 – 8 februari Forum Jämställdhet
FQ kommer att vara på plats vid Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet, denna gång i Malmö. Bland annat kommer vi hålla i en programpunkt på Öppna scenen, om kvinnor och funktionshinder i kris och krig.

Hänt sedan sist

Först och främst vill vi säga tack!

Trots snålblåst och bitvis ihållande regn blev manifestationen den 2 oktober på Norrmalmstorg i centrala Stockholm en succé. Vilken kraft och vilket engagemang den långa talarlistan och de starka budskapen visade på. Det var glädje och allvar, skarpa uppmaningar och politiska budskap blandat med berättelser från vardagen i den mångfald av appeller som framfördes av medlemmar och allierade. Nästan alla tal finns upplagda på vår Facebook-sida och meningen är att de ska publiceras också på hemsidan. Stort tack till alla som spred budskapet, som fanns på plats fysiskt eller i anden, som talade, som lyssnade, som var funktionärer. Tack till Anders Åstrand som hjälpte oss med ljudet och tack till Ludvig Lindqvist som fotograferade. Tack!

Lästips, artikel om manifestationen i tidningen Syre: ”En av alla” på Norrmalmstorg

Skrivelse till Huvudskapsmannautredningen

Förutom manifestationen har vi under hösten bland annat tillskrivit Huvudmannskapsutredningen till vilken vi framförde följande när det gäller huvudmannaskapet för personlig assistans.

 ”Vår uppfattning när det gäller huvudmannaskapsfrågan för personlig assistans skiljer sig egentligen inte från övriga funktionshinderrörelsen. Vi menar att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans. Just det faktum att ansvaret från början blev lagt på staten för vissa delar av assistansen var en mycket viktig grund för stabilitet och jämlikhet över landet när det gällde insatsens utformning, innehåll och ekonomiska förutsättningar. För assistansberättigade som fått tillgång till statlig assistansersättning har det betytt att den enskilde inte behövt bli en tung ekonomisk utgiftspost i en liten kommun. Den känslan är viktig för den assistansberättigade mer än för kommunen menar vi. Med kommunalt finansierad och reglerad personlig assistans kommer också stora skillnader kring förutsättningarna för vad som är möjligt att göra eftersom både de ekonomiska ramarna liksom regelverken skiljer sig åt mellan landets alla kommuner. Med statlig assistansersättning kan assistansberättigade lättare röra sig rent geografiskt och har samma rätt och möjligheter som andra medborgare att till exempel välja att byta bostadsort. Just den aspekten menar vi är särskilt viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. När den assistansberättigade kvinnan måste flytta för att undgå våld och övergrepp görs det möjligt med en ersättningsform som följer henne snarare än en med kommunalt finansierad ersättning som måste sökas på nytt i en annan kommun med annat regelverk. Det går naturligtvis att hävda att samma lagstiftning gäller över hela landet men vi som lever i kommunernas “omsorg” vet att det kommunala självbestämmandet ofta gäller över lagstiftningen när det kommer till det praktiska utförandet. 

Kvinnor med funktionsnedsättningar utsätts för våld och övergrepp i minst lika stor utsträckning som kvinnor generellt. Specifikt för kvinnor med funktionsnedsättningar är att en beroendeställning till personerna som utövar våldet och kränkningarna, vilket ökar utsattheten.

När en person vill ansöka om assistans i en annan kommun har kommunen rätt att göra en ny, förutsättningslös bedömning. Detta sker inte skyndsamt utan tar mellan tre till nio månader att handlägga. För en kvinna som utsätts för hot eller våld i nära relationer eller hot är det för lång tid att vänta. Med ett statligt huvudmannaskap för assistans tror vi att handläggningen skulle gå snabbare, eftersom det inte krävs en förutsättningslös bedömning.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det i artikel 19 tydligt att “personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva”. Detta förutsätter ett statligt huvudmannaskap för assistansen. Vi vill också påminna om att jämställdhet mellan män och kvinnor är en av totalt åtta så kallade allmänna principer som gäller för CRPD, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans skulle understryka själva insatsens unika värde, att ge kvinnor och män, flickor och pojkar överordnad rätt att leva ett liv som andra oavsett var i landet hon/han/hen bor. Människor som lever hela eller stora delar av livet beroende av andra människors assistans, för det mest intima och nära som ligger i att vara människa. Det menar vi att ett välfärdsland som vårt ska kunna erbjuda sina medborgare som har behov av det.”

Min sexualitet – min rätt

Vid ett medlemsmöte i början av december medverkade projektledare Hanna Öfors och berättade om projektet Min sexualitet – min rätt, ett arvsfondsfinaniserat projekt som bedrivs av Funktionsrätt Sverige tillsammans med RFSU.

Det blev också ett samtal om de fördomar och unkna värderingar som fortfarande präglar synen på personer med funktionsnedsättning som sexuella varelser och som föräldrar samt om det sorgliga faktum att det är samma frågor som vi måste jobba med om och om igen, generation för generation.

Tack alla som var med!

Medlemskap

FQs medlemmar är förutsättningen för att vi ska kunna bedriva vår verksam­het, vara trovärdiga företrädare och också för att kvalificera oss för stöd. Varmt tack till er alla!

Ännu inte medlem?

Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem, betalas in på plusgirokonto nummer 83855–7. Var noga med att ange avsändare, kontaktuppgifter och vad betalningen gäller när du gör din insättning. Det finns ingen möjlighet att spåra inbetalningar om avsändaren själv inte fyller i vem den är.

Lägg till FQs logga på din profilbild på Facebook

Du som finns på Facebook kan lägga till FQs logga på din profilbild. Klicka på kamerasymbolen i ringen runt din profilbild, välj Uppdatera profilbild. I nästa steg väljer du Lägg till motiv. I sökfältet under ”Välj ett motiv” skriver du in FQ så kommer alternativet vår logga och magnoliakvistarna som är vår symbol att dyka upp. Avslutningsvis väljer du om du vill ställa in en tidsgräns för när motivet ska tas bort automatiskt från din profilbild eller ej.

Välkommen att höra av dig!

Vill du engagera dig i FQ? Har du idéer om frågor vi bör uppmärksamma, spännande gäster att bjuda in till medlemsträffar, något du tycker vi bör diskutera, kontakta oss gärna!
Alla styrelseledamöter har mailadresser som är uppbyggda enligt:
förnamn@kvinnor-funktionshinder.se.
Du kan också maila till info@kvinnor-funktionshinder.se.


Varma hälsningar och en tillönskan om ett gott nytt år 2023
från FQs styrelse genom
Maria Johansson