Hej kära medlem!

Det har varit tyst från oss på FQ ett tag, men nu är vi igång igen. Det tar lite tid att sätta sig in i en ny organisation och vi är många nya i styrelsen. Med det här brevet vill vi framför allt bjuda in er till tre digitala träffar, som vi har planerat för i år. Men det kommer också lite information om vad som har hänt sedan senaste brevet.

Digitala medlemsträffar
att pricka in i kalendern

Bild på Birgitta Andersson och Emma Åstrand som sitter bakom ett bord och pratar med varandra.

Ung kvinna med normbrytande funktionalitet

Torsdagen den 26 oktober klockan 18.00–20.00

Hur är det att vara ung kvinna idag med normbrytande funktionalitet? Vilka förväntningar och farhågor har man inför framtiden? Finns det likheter med hur det var förr? Och vilka är skillnaderna?
Till den här medlemsträffen har vi bjudit in några unga kvinnor för att tala om sina tankar och erfarenheter.  Birgitta Andersson och Emma Åstrand inleder med ett samtal om hur det var förr (Birgitta) och nu (Emma) för en ung kvinna med normbrytande funktionalitet. Därefter delar tre unga kvinnor med sig av sina erfarenheter och funderingar och slutligen blir det fri diskussion öppen för alla deltagare.

Medlemsträffen hålls på Zoom och är skriv- och teckenspråkstolkad.

Anmäl dig via medlem@kvinnor-funktionshinder.se

Zoom-länk: https://us06web.zoom.us/j/89451158503?pwd=bv4PvCEcLunLoEOBmYpIdZ6jqwPOzt.1

Funkofobi ur feministiskt perspektiv

Söndagen den 5 november klockan 14.00–16.00

Detta är en öppen föreläsning med Christine Bylund, fil.dr i etnologi och forskare vid Umeå Universitet samt Kai Bergendal, genusvetare och sociolog.
Efter deras föreläsningar blir det öppen diskussion.
Bjud in alla ni känner som kan vara intresserade!

Medlemsträffen hålls på Zoom och är skriv- och teckenspråkstolkad.

Anmäl dig via info@kvinnor-funktionshinder.se

Zoom-länk: https://us06web.zoom.us/j/86372977828?pwd=LYiiwZkVkIgaKWnbuw53AdQMppjE5I.1

Kris, kvinna och funkis – hur ska man tänka?

Lördagen den 2 december klockan 14.00–16.00

Vi lever i en tid då kriserna tycks avlösa varandra. Kvinnor i allmänhet är mer utsatta än män när det blir kris.  Som kvinna med normbrytande funktionalitet är utsattheten ännu större. Hur kan man tänka och förbereda sig? På den här medlemsträffen får du chansen att lyfta dina frågor och få tips och råd från andra.

Medlemsträffen hålls på Zoom och är skriv- och teckenspråkstolkad.

Anmäl dig via medlem@kvinnor-funktionshinder.se så får du Zoom-länken.

Vi hoppas att vi träffas på någon av medlemsträffarna i höst och att du hör av dig till oss om du har någon idé om vad vi borde jobba med eller något annat du vill dela med dig av till oss i styrelsen.

Vi lovar också att bättra oss med medlemsutskicken!

Varma hösthälsningar

Styrelsen för FQ, Forum – kvinnor och funktionshinder