Hänt sedan sist – medlemsträffar i januari

Flickaplattformen
Vår första medlemsträff för året gästades av Sara Sjölander från Flickaplattformen som gav en engagerande föreläsning där vi både fick lära oss en hel del nytt och kände igen oss från vårt eget arbete för att fler röster ska få höras och fler perspektiv tas i beaktande.

FQ är en av Flickaplattformens medlemsorganisationer och vi kunde konstatera att vi har mycket gemensamt i synen på att arbeta intersektionellt och vikten av att inte bidra till att ställa diskrimineringsgrunder emot varandra.

Isabel Ekman från FQs styrelse är vår kontaktperson i samarbetet med Flickaplattformen.

Följ gärna Flickaplattformen på Facebook och besök webbsidan för att bland annat ta del av deras två färska rapporter, om Psykisk ohälsa respektive Heder: https://flickaplattformen.se/kunskap_inspiration…