Forskning om möjlighet till relationer och familjeliv, när i behov av stöd

I slutet av januari samlades ett 15-tal medlemmar en söndagseftermiddag för att lyssna till Christine Bylund som berättade om sin forskning. Forskning där hon undersöker möjligheterna till relationer och familjeliv för den som är i behov av stöd och serviceinsatser av välfärdsstaten och hur det förändrats över tid i Sverige.

Vid den efterföljande frågestunden och samtalet var vi många som var djupt berörda av Christines föreläsning och som kände igen oss i det Christines informanter berättat, liksom i de slutsatser hon som forskare dragit.

Traumat av att inte bli trodd, inte bara av de handläggare som har ens livsmöjligheter i sin hand utan också av samhället i övrigt. När människor som aldrig behövt vända ut och in på sig för att kunna leva inte tror det kan vara sant att det ser ut så som det gör när man berättar.

Många bekräftade också bilden av att som barn, knuten till barnhabilitering, få stöd och uppmuntran och att allt är lösningsfokuserat. När man sedan, peppad med självförtroende och tankar om att göra karriär och bilda familj tar kontakt med vuxenhabiliteringen, möter man en helt annan värld, helt andra och betydligt lägre förväntningar.

Från FQ vill vi tacka Christine Bylund för detta viktiga du synliggör i din forskning samt tipsa om hennes krönikor på Feministiskt Perspektiv.