Syntolkning:Brevhuvudet från det upprop som gått ut. Text i gult mot vitt, på ukrainska samt Fight for Right, Fight for Right's Call to Action: Prioritize Ukrainians with Disabilities

Personer med funktionsnedsättning är exkluderade från evakueringsinsatserna i Ukraina, det skriver den ukrainska funktionshinderorganisationen Fight for Right Ukraine. Man uppmanar det internationella samfundet, den ukrainska regeringen och hjälpinsatser att vidta omedelbara åtgärder.
Artikel 11 i UNCRPD ålägger staterna att säkerställa säkerheten för personer med funktionsnedsättning i situationer av risk, konflikt, humanitära nödsituationer eller naturkatastrofer. Samtidigt är det välkänt att rättigheter för personer med funktionsnedsättning ofta är osynliga i konfliktsituationer. Något som också FNs rapportör uppmärksammat.
“Right now people with disabilities are the most affected group by the war in Ukraine. There are people [with disabilities] trapped, there are people [with disabilities] dying; we have been left behind. We have been trying to help ourselves, but we need help. We need accessible evacuation efforts prioritized for people with disabilities. Who at our hour of greatest need will help? Where is the money you’ve promised? In whose hands is it in? I certainly haven’t seen it and I certainly wasn’t given it when I asked before the invasion,”
Det säger Yuliia Sachuk, Fight for Rights ordförande, i det uttalande som organisationen gjort med en uppmaning till världens och Ukrainas ledare att agera.