Dags att betala medlemsavgiften för 2024 till 
FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder 

Först och främst vill vi tacka dig/er organisation för att du/ni varit medlem i FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder under 2023. Nu är det dags att betala in medlemsavgift för 2024 och vi hoppas så klart att du vill fortsätta delta i och följa oss i vårt viktiga påverkansarbete för att motverka alla former av diskriminering och våld mot den som själv identifierar sig som flicka/kvinna med funktionsnedsättning eller norm-brytande funktionalitet. Samt se till att flickor/kvinnor med funktionsnedsättning får ökat inflytande i samhället. 

Medlemsavgiften är:  

150 kronor för enskilda kvinnor med funktionsnedsättning 

400 kronor för kvinnokommittéer, grupper eller sammanslutningar bildade av kvinnor med funktionsnedsättningar inom eller utanför andra föreningar 

Årsmötet 2022 tog även beslut om att höja medlemsavgiften från och med 2023 för enskild stödmedlem vilket innebär för stödjande medlemskap

150 kronor för enskilda stödmedlemmar 

700 kronor för rikstäckande Kvinnoorganisationer, funktionshinderförbund /föreningar och deras samarbetsorganisa-tioner samt andra organisationer 

400 kronor för avdelningar/distrikt/lokalföreningar/kvinnokommittéer 

För att inte gå miste om möjligheten att delta i FQs verksamhet ska medlemsavgiften vara betald senast den första april 2024.   

Du kan betala in medlemsavgiften till vårt plusgirokontonummer 83855-7. 

Meddelande: 

Namn/Organisation, bostadsort och e-postadress. 

OBS! Glöm inte att skriva att det gäller medlemsavgift 2024

Du måste skriva vem du är, annars går det inte att få fram information om vem medlemsavgiften avser/vem som är avsändare! 

Vi ser fram emot ditt/ert förnyade medlemskap och din/er medlemsavgift – tillsammans gör vi skillnad! 

Med vänlig hälsning 

Jessica Smaaland, ordförande 

______________________________________________________________________________

GDPR – Generellt sparar FQ i sitt medlemsregister: 

För privatperson 
– Förnamn, efternamn, födelsedatum (ej 4 sista siffrorna), postnummer, postadress, mejl-adress samt mobil-/telefonnummer 

För organisationer 
– Organisation, adress, postnummer, postadress, mejl-adress, mobil-/telefonnummer samt webbplats.