Begäran om uppvaktning hos jämställdhetsminister Paulina Brandberg

Vid kvällens styrelsesammanträde beslutade styrelsen att begära uppvaktning hos jämställdhetsministern. Vi tycker det är viktigt att hon tar del av FQs budskap, kunskap och erfarenheter.
Nedan kan du läsa vårt brev:

Till jämställdhetsminister Paulina Brandberg, arbetsmarknadsdepartementet

2023-04-11
Begäran om uppvaktning

FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder är en liten feministisk, partipolitiskt obunden organisation som arbetar både med kvinnorörelsen för att få in ett funktionshinderperspektiv i allt jämställdhetsarbete och med funktionshinderrörelsen för att få in ett jämställdhetsperspektiv i allt funktionshinderpolitiskt arbete.

Under förra året, valåret, arbetade vi under devisen En av alla, för att sätta fokus på att kvinnor med funktionsnedsättning måste vara en del av jämställdhetspolitiken och av politiken mot mäns våld mot kvinnor. Vi hade bland annat medlemsmöten med nästan alla partiers kvinnoförbund och vi arrangerade en manifestation på Norrmalmstorg med närmare 30 appeller, bland de medverkande återfanns feministiska förebilder inom både funktionshinderrörelsen och kvinnorörelsen, bland andra Barbro Westerholm, Birgitta Andersson och Ida Östensson för att nämna några.

Vi hade hoppats att under våren få välkomna dig, som ny jämställdhetsminister, till ett medlemsmöte, men har förstått att det är svårt att hitta tid för det. Vi förstår att du får många inbjudningar, men vill uppmärksamma dig på att vi är den enda organisationen av vårt slag i Sverige och att vi har ett för dig som jämställdhetsminister mycket viktigt perspektiv att dela med oss av. I mars medverkade jag vid det rundabordssamtal som statssekreterare Martin Andreasson bjudit in till, om åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor, ett mycket värdefullt och viktigt möte. Bifogar en sammanfattning av vårt budskap vid det mötet.

Funktionshinderperspektivet behöver samtidigt finnas med också inom allt jämställdhetsarbete. Vi skulle gärna vilja träffa dig och skickar därför denna begäran om uppvaktning.

Varma hälsningar
För FQs styrelse
Maria Johansson
ordförande