Nu finns nästan alla appeller (det är endast en text vi inte lyckats få tag på) publicerade på FQ-bloggen.