Hej bästa medlem i FQ!

Vi i styrelsen håller just nu på och förbereder årsmötet för fullt. Årsmötet hålls i år digitalt lördagen den 27 april kl 13.30-15.30. Kallelsen finns i skilt inlägg.

Vi håller också på planera för årets medlemsaktiviteter. Hela planeringen är tyvärr försenad på grund av att Jämställdhetsmyndigheten drog ut på tiden med sitt bidragsbeslut. Det drabbade alla kvinnoorganisationer, inte bara FQ, men det var ändå nervöst innan vi visste om vi skulle få pengar eller inte. Nu har vi fått beslutet och vi får ha kvar vårt bidrag. Det känns skönt, men de har ändrat så att de gör utbetalningen fyra gånger per år istället för två. Det gör att det inte går att göra dyra aktiviteter tidigt på året. Tråkigt, tycker vi i styrelsen, som gärna hade velat träffa er på en fysisk träff nu i vår. Men vi får helt enkelt vänta med fysiskt träff till hösten. Den som väntar på nåt gott, ni vet. 🙂

Första medlemsträffen hålls 21 mars, lite längre ner i brevet kan du läsa om den. 

Nyligen representerades FQ av styrelsens ledamöter Elsa Brunemalm och Anki Hörnlund på Forum Jämställdhet i Karlstad – en två dagar lång konferens på temat jämställdhet. Det var många intressanta föreläsningar och samtal och Elsa sammanfattar dagarna så här:

”Hemkommen från två oehört intressanta dagar på Forum Jämställdhet. Sverige är tyvärr inte så jämställt som vi tror. På vissa områden har vi till och med backat. Forskningen visar bland annat att:

  • Kvinnor i arbete har generellt mindre inflytande över sitt arbete och sin arbetstid.
  • Det obetalda arbetet som kvinnor utför ger i snitt 63.000 kr mindre i lön per år om en kvinna är anställd inom kommun / region jämfört med män.
  • Kvinnliga politiker som trakasseras drabbas av sexuella trakasserier. Manliga politiker som trakasseras blir det för sina politiska åsikter.
  • Fler kvinnor än män får råd om egenvård i hälso- och sjukvården.
  • Fler kvinnor än män får biverkningar av medicin då forskningen fokuserar på män.

Om forskningen visar detta för kvinnor som följer normen. Hur är det då för icke-binära? För kvinnor med normbrytande funktionalitet? För döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor? Det är lätt att förlora hoppet om mänskligheten. MEN! Jag har blivit så inspirerad av olika föreläsare, sakkunniga, författare och politiker. Också stolt över NKJT (Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk) och deras arbete. Det finns hopp om jämställdhet på riktigt.”

Det här är också en vår då det händer mycket internationellt. Sverige granskas av FN, både vad gäller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och konventionen om ekonomiska, sociala och ekonomiska rättigheter. FQ har varit med i arbetet med att ta fram och har också skrivit under de två skuggrapporter civilsamhället har lämnat till FN inför granskningen. Självklart har vi fört fram kvinnoperspektivet på funktionshinderfrågorna.

Sverige granskas även av EU. Den granskningen handlar om hur Sverige arbetar mot våld mot kvinnor, den så kallade Istanbulkonventionen. Här valde vi att gå samman med Funktionsrätt Sverige och lämna in en skuggrapport. Det är ett begränsat antal sidor man får lämna in och vi ville få fram så mycket som möjligt kring kvinnor med funktionsnedsättning och våld. Även kvinnoorganisationerna lämnade in en skuggrapport, men då det är många perspektiv som ska fram där blir den väldigt kortfattad. Men även där lyftes funktionshindersperspektivet, vilket var glädjande.

Sist, men inte minst, har vi glädjen att meddela att regeringen har utsett FQ som en av organisationerna som ska ingå i Sveriges delegation till FN:s årliga kvinnokommission. Under kvinnokommissionen träffas världens länder för att förhandla fram överenskommelser om att förbättra kvinnors situation och ställning på särskilda teman. I år är temat fattigdom. FQs roll i delegationen är att vara rådgivare och från oss åker ordförande Jessica Smaaland.

Under den två veckor långa kommissionen sker en mängd olika så kallade ”side events” och det är verkligen ett bra tillfälle att lära sig mer om hur andra länder ser på kvinnofrågor och att knyta kontakter. Det känns otroligt roligt att FQ fick denna möjlighet i år.

Vår första medlemsträff kommer därför vara efter att Jessica kommer hem, då hon kommer berätta om vad hon varit med om. Information om hur du anmäler dig hittar du nedan.

Medlemsträff om FN:s kvinnokommission

Torsdagen den 21 mars, klockan 18–20 på Zoom

Välkommen att höra färska intryck från FN:s kvinnokommission. Ordförande Jessica Smaaland berättar om sitt deltagande i den svenska delegationen och delar med sig av sina upplevelser och nya kunskaper kring fattigdom bland världens kvinnor. Vi vet ju alla att kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den statistiken. Men hur illa är det och finns det länder som går mot strömmen? 

Anmäl dig på medlem@kvinnor-funktionshinder.se för att få Zoom-länken. Träffen är skriv- och teckenspråkstolkad. 

Och du, det är också dags att betala medlemsavgiften för 2024. Medlemsavgiften är 150 kronor för enskild medlem och betalas in på plusgirokonto nummer 83855–7. Var noga med att ange ditt namn och vad betalningen gäller när du gör din insättning, det finns ingen möjlighet att spåra inbetalningar om den som gör inbetalningen inte själv fyller i det.

Väl mött

önskar FQs styrelse