Datum: oktober 26, 2023
Tid: 12:00 f m - 12:00 f m
Plats: Zoom

Digital medlemsträff.

Hur är det att vara ung kvinna idag med normbrytande funktionalitet? Vilka förväntningar och farhågor har man inför framtiden? Finns det likheter med hur det var förr? Och vilka är skillnaderna?
Till den här medlemsträffen har vi bjudit in några unga kvinnor för att tala om sina tankar och erfarenheter.  Birgitta Andersson och Emma Åstrand inleder med ett samtal om hur det var förr (Birgitta) och nu (Emma) för en ung kvinna med normbrytande funktionalitet. Därefter delar tre unga kvinnor med sig av sina erfarenheter och funderingar och slutligen blir det fri diskussion öppen för alla deltagare.

Medlemsträffen hålls på Zoom och är skriv- och teckenspråkstolkad.

Zoom-länk: https://us06web.zoom.us/j/89451158503?pwd=bv4PvCEcLunLoEOBmYpIdZ6jqwPOzt.1

Anmäl dig via medlem@kvinnor-funktionshinder.se