Datum: mars 21, 2024
Tid: 12:00 f m - 12:00 f m

Välkommen att höra färska intryck från FN:s kvinnokommission! Ordförande Jessica Smaaland berättar om sitt deltagande i den svenska delegationen och delar med sig av sina upplevelser och nya kunskaper kring fattigdom bland världens kvinnor. Vi vet ju alla att kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den statistiken. Men hur illa är det och finns det länder som går mot strömmen? 

Anmäl dig på medlem@kvinnor-funktionshinder.se för att få Zoom-länken. Träffen är skriv- och teckenspråkstolkad.