Datum: april 24, 2022
Tid: 12:00 f m - 12:00 f m
Plats: Zoom

Digitalt årsmöte

Årsmötet kommer genomföras digitalt via mötesplattformen Zoom och det kommer vara skriv- och teckenspråkstolkat. Möteslänk skickas några dagar före årsmötet till de som anmält sig.

Årsmöteshandlingar

Valberedningens förslag och revisorernas berättelse kommer senare.

Rösträtt

Medlemsavgiften för 2022 ska vara betald för att du ska vara röstberättigad vid årsmötet.

Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem, betalas in på plusgirokonto nummer 83855–7. Var noga med att ange avsändare och vad betalningen gäller när du gör din insättning, det finns ingen möjlighet att spåra inbetalningar när avsändaren själv inte fyllt i detta.

Röstning via fullmakt

Röstning på årsmötet kan ske via fullmakt genom röstberättigat ombud. Ett ombud kan ha högst fem fullmakter från andra röstberättigade medlemmar. När en röstberättigad medlem vill rösta med fullmakt skall detta skriftligen anmälas i förväg till styrelsen.

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet till info@kvinnor-funktionshinder.se senast söndagen den 17 april.

Varmt välkommen
FQs styrelse genom
Maria Johansson, ordförande