Datum: april 27, 2024
Tid: 1:30 e m - 3:30 e m

Välkommen till digitalt årsmöte!

Årsmötet genomförs digitalt via mötesplattformen Zoom och det kommer att vara skriv- och teckenspråkstolkat. Möteslänk skickas några dagar före årsmötet till de som anmält sig.

Motioner

Du har som medlem möjlighet att lämna in motioner om förslag att behandlas av årsmötet. Senast den 25 mars ska styrelsen ha fått in din motion för att vi ska hinna bereda den.

Maila din motion till info@kvinnor-funktionshinder.se.

Nomineringar

Vill du nominera någon till FQs styrelse eller anmäla dig själv intresserad? Då ska du meddela valberedningen så fort som möljigt. Du når valberedningen på valberedningen@kvinnor-funktionshinder.se.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna sänds ut längre fram, senast tre veckor före årsmötet.

Rösträtt

Medlemsavgiften för 2024 ska vara betald för att du ska vara röstberättigad vid årsmötet.

Medlemsavgiften är 150 kronor för enskild medlem och betalas in på plusgirokonto nummer 83855–7. Var noga med att ange ditt namn och vad betalningen gäller när du gör din insättning, det finns ingen möjlighet att spåra inbetalningar om den som gör inbetalningen inte själv fyller i det.

Röstning via fullmakt

Röstning på årsmötet kan ske via fullmakt genom röstberättigat ombud. Ett ombud kan ha högst fem fullmakter från andra röstberättigade medlemmar. Blankett för fullmakt bifogas. När en röstberättigad medlem vill rösta med fullmakt skall detta skriftligen anmälas i förväg till styrelsen.

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet till info@kvinnor-funktionshinder.se senast lördagen den 20 april.

Varmt välkommen

FQs styrelse genom

Jessica Smaaland, ordförande