– En av alla. En av alla kvinnor, en av alla människor. Vi har rätt att leva, med lika villkor, lika förutsättningar och självklara rättigheter.

Jag heter Nora Eklöv, jag är vice ordförande i FQ och generalsekreterare i Förbundet Unga Rörelsehindrade. Jag vill prata om intersektionalitet.

Det handlar om att se hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar påverkar och ibland förstärker varandra. Istället för att se olika förutsättningar och perspektiv isolerat behöver man se helheten. En person kan vara väldigt mycket. En person kan vara kvinna, en förälder, homosexuell, och leva med en funktionsnedsättning. En del av livet blir då också att möta alla de fördomar och den diskriminering som man utsätts för inom dessa olika diskrimineringsgrunder.

På en internationell konferens om funktionshinderfrågor fick jag höra hur vanligt det är, runt om i världen, att kvinnor med funktionsnedsättning, som söker hjälp av kvinnojourer på grund av våld i nära relationer, istället blir hänvisade till funktionshinderorganisationer. Det gjorde mig bestört och ledsen. Den kompetens och de stöd som finns att få inom kvinnojourer är totalt olik den som finns inom funktionshinderorganisationer. Därför behövs båda delarna. Och därför behöver samhällets alla delar bli bättre på att inkludera funktionshinderperspektivet.

Att bli placerad in i facket som funktionsnedsatt är extremt vanligt i väldigt många situationer och i det smala facket riskerar man att bli både avkönad och avsexueliserad. För allt man kan vara i det smala facket är funktionsnedsatt och hjälpbehövande. Men i själva verket är vi en av alla. En av alla människor. Dessa fack som jag pratar om är ytterst möjliga att låsa upp för i själva verket är det bara ett dumt påhitt som levt vidare. De existerar inte. Men för att göra det krävs det mycket av samhället och alla människor som lever i det. Förståelsen för intersektionalitet måste öka.

Vi har samlats här idag för att manifestera att vi, kvinnor med funktionsnedsättning, är en av alla. Vi har rätt att leva på lika villkor, att få det stöd vi behöver, den vård vi behöver för att leva ett bra liv.

Vi vet att våra rättigheter inte kan tas för givna och därför är vi här idag. Tillsammans krossar vi de fack vi ständigt placeras in i. Tack.