Mycket kan sägas om krisen som pågår

Mycket kan sägas om krisen som pågår men den har tagit fram det bästa hos oss. Det är som om vi för ett litet tag återigen får uppleva välfärdsstaten när den fungerar som bäst. Alla hjälps vi nu åt. Det har varit en tid utan egentligt motstånd och med samma mål dvs att bekämpa epidemin och skydda de mest utsatta. Det har varit en tid då man kunnat vara stolt över att vara människa.

Krisen har också blottat det som är dåligt. För även under krisen finns de där, exemplen som sticker ut. De otrygga anställningsvillkoren. Bristen på information som passar alla oavsett språk eller förutsättningar att ta till sig den. Jag tänker även på SKR, Sveriges kommuner och Regioner. Som trots att det borde vara så lätt att göra rätt valt att göra det motsatta. Inte bara en gång utan flera gånger. Först gick man emot fackförbunden om kraven på skyddsutrustning. Sedan skrev organisationen en hemställan med önskan om att få åsidosätta rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Därefter gick man till strid mot regeringen om vems ansvar det är att testa alla som behöver det. Så medan resten av samhället arbetar för en fungerande välfärd ägnar representanter för det allmänna tid åt att slippa.

Jag tänker också på den frustration som många av oss känt av under krisen. En frustration över att vi må kämpa mot samma mål nu och begränsas av samma restriktioner. Men när krisen är över återgår merparten till sin frihet och sin vardag medan vi med funktionsnedsättning fortfarande begränsas av restriktioner. Medan FHM och Tegnells restriktioner genererat sympatier och uppskattning så är det få som överväger att tatuera in SOL, LSS eller Försäkringskassan på sin kropp som ett tecken på vördnad eller tacksamhet.

Mycket kan sägas om krisen som pågår men den lär oss mycket. Om vilka vi är och vad vi kan åstadkomma. Och något om det som redan var trasigt.

Ta hand om er där ute.

/ Anna Quarnström