– Jag blev inbjuden här för att tala av Maria Johansson som är ordförande för FQ – Forum kvinnor och funktionshinder. Jag hade äran att jobba med Maria under några år på jämlikhetsstiftelsen Make Equal. Vi drev ett projekt som heter Allierad – för att din kamp är min kamp.

Och en av de främsta anledningarna till att vi startade Allierad var att vi upplevde en rädsla kring att jobba för saker som en själv inte har förstahandserfarenhet av. Och vad händer då?
• Vi kommer jobba i stuprör.
• Funkiskampen sker på ett håll och kvinnokampen på ett håll.
Ett exempel på hur fel det blir går att exemplifiera med att det finns få skyddade boenden som är anpassade för olika typer av funktionsnedsättningar.

Personal som har kunskap inom funktionshinderområdet har inte kunskap om området våld i nära relationer; medan personal som har kunskap om våld i nära relationer saknar kunskap om funktionsnedsättningar.

Samtidigt som vi vet att:
• Kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i allt från att leva under den relativa fattigdomsgränsen,
• diskrimineras på arbetsmarknaden
• och är mer utsatta för våld än kvinnor utan funktionsnedsättning.
Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar – förutom som för kvinnor generellt att bli utsatta av en partner – även att utsättas av färdtjänstchaufför, personal inom hemtjänsten eller en personlig assistent.

Förövaren kan utnyttja det faktum att kvinnan har en funktionsnedsättning genom att till exempel neka kvinnans tillgång till hjälpmedel och medicin. Och nu har vi pratat kön och funktionsnedsättningar. Men alla kvinnor med funktionsnedsättning har ju som alla även en ålder, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och sexualitet. Och såklart att olika funktionsnedsättningar påverkar livet på olika sätt.

För att exemplifiera även detta:
Jag jobbar förutom på Make Equal även på Child10 som kämpar för att eliminera människohandel av barn och i somras släppte JÄMY en artikel som synliggjorde det faktum att flickor och unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext riskerar att familjen eller släkten utnyttjar funktionsnedsättningen och gifter bort flickan eller kvinnan med en släkting från föräldrarnas ursprungsland.
Där mannen får uppehållstillstånd och börjar arbeta som assistent till kvinnan och får ersättning av Försäkringskassan. Det kan alltså finnas en underliggande människohandel, genom att flickan eller kvinnan lever isolerad, förväntas ta ansvar för hushållsarbetet och/eller utsätts för exempelvis sexuella övergrepp inom ramen för äktenskapet.

Och allt det missar vi om vi inte ser längre än kön.
Jag vet att det kan låta svårt. Men vi kan inte låta det hindra oss. För ingen är fri förrän alla är fria. Våga fråga. Googla. Läs på. Samarbeta mellan organisationer. Och kanske min viktigaste lärdom från vårt arbete med alliering är att Alliering är ett verb, inte ett substantiv. Alltså något man gör, inte nåt man bär som en etikett.

Tack för att jag fick tala här idag.
Kampen fortsätter.
Tillsammans.