I maktens kölvatten

Vem besitter makten och vilka är de som inte vill ändra på maktstrukturerna?

Som kvinna kan jag verkligen se tillbaka på den utveckling i vårt samhälle som skett under min livstid och som baserar sig på värderingar om jämställdhet och kvinnors och mäns lika värde. Men ändå visar statistiken hur exempelvis kvinnors och mäns löner ofta är påfallande olika för lika arbete. Om inte takten ökar drastiskt för att nå lika lön oavsett kön för lika arbete når vårt land inte det målet   förrän år 2043. Vem bromsar? Vem är det som inte vill ändra på detta? Förmodligen är det samma kraft som den som inte går till storms mot våldet mot kvinnor. Den kraft som med tystnad går förbi sanningen om att kvinnor våldtas, misshandlas och dödas varje dag utan att det blir uppror i samhället. Kvinnor och barn lever med skyddad identitet och med fruktan för sina liv. Ingen storm över detta. Och i år har ändock media gång på gång informerat om att våld mot kvinnor och barn ökar under pandemin. Så plötsligen blir det en till synes ny fråga på agendan, gängvåldet.  Jag tycker att gängvåldet är fruktansvärt och avskyvärt och måste bekämpas här och nu. Och det är precis det jag tycker om mäns våld mot kvinnor. Det är fruktansvärt och avskyvärt och måste bekämpas här och nu.

Våldet mot kvinnor är ingen ny företeelse och det upplevs inte heller som en samhällsfara. Många ser det inte ens, kanske läser om det som något som inte angår dem. Så betraktas inte gängvåldet. Det är relativt nytt, har ökat och det förekommer plötsligen där du minst anar. Många säger att vem som helst kan plötsligen bli skjuten utan att ens vara en gängmedlem. Sanningen är den att precis så är det faktiskt också med våldet mot kvinnor. Och antalet misshandlade eller dödade kvinnor är betydligt många fler än antalet skadade eller dödade i gängvåldet, som jag förstått. Och det sker där du minst anar. Plötsligen beter sig mannen du älskar/älskat våldsamt, hotfullt och avskyvärt. Allt sker inom hemmets väggar. Plötsligen dyker den okände mannen upp när du är på väg hem och våldtar dig. Plötsligen visar pojkvännen makt och krav på att äga dig, blir kanske avvisad och dödar.

I gängvåldet handlar det om makt. I våldet mot kvinnor handlar det om makt. Vilka vill ändra på dessa maktangrepp?

Jag tycker det är viktigt att de politiska partierna visar vilja och kraft att bekämpa gängkriminaliteten. Jag undrar bara varför inte samma brösttoner i partierna går till storms mot våldet mot kvinnor. För egen del har jag nu förstått att intresset för att bekämpa våldet mot kvinnor är begränsat. Det ger kanske inga nya väljare, tror man. Det finns många individer i politiken som inte vill lyfta på locket och erkänna att de tycker att männens makt inte får rubbas alltför mycket. Med andra ord är intresset för jämställdhet och att rubba strukturerna ganska ljumt. Och avskyvärt våld mot kvinnor ryms i samma vågskål.

Jag menar inte att inget görs. Jag vill bara visa på att när viljan finns att med kraft vilja åtgärda något då syns och hörs den viljan. Och en sådan kraftfull vilja att bekämpa våldet och maktmissbruket mot kvinnor syns och hörs inte idag.  Det borde inte finnas partipolitiska meningsskiljaktigheter i frågan. Eller hur?

/Birgitta Andersson