– Valrörelsen i år hade stort fokus på gängvåldet och det är kanske inte så märkligt, eftersom människor känner sig hotade. Men tonen som politikerna hade mellan sig var stundom också grov. Och anonyma angrepp mot vissa politiker var hotfulla och oacceptabla. Det var många män som var arga, sas det.

Det fick mig att tänka så här:
Var finns dessa arga män när det gäller att ta kamp mot de män som hotar, förnedrar, misshandlar och dödar kvinnor? Kvinnor som finns i alla kommuner i landet, kvinnor som lever i ständig skräck för män de delar eller har delat bostad med. Vilka arga män lyfte dessa hot i valrörelsen?

Om Sverige på allvar ska ta itu med hot och våld i vårt samhälle måste vi starta med att diskutera värderingsgrunderna, människosynen, människors lika värde. Ingen människa ska heller behöva leva i skräck och rädsla. Ingen människa – oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion osv.

I det samhälle vi lever är vi en av alla.
Och en kvinna är en av alla kvinnor.

Vi är kvinnor som blir äldre. Tillsammans behövs en kamp mot de övergrepp som kan drabba många äldre kvinnor och även män och som var och en och de facto borde uppleva som hotfulla.
Övergrepp på en människas integritet och frihet, på det mänskliga behovet att få vara sig själv. Begränsningar i hemtjänst och äldrevård som hotar individens värdighet och som inte utgår från enskildas behov. De övergreppen är förorsakade av politiska bortprioriteringar av de resurser som skulle kunna tillförsäkra människor ett eget, värdigt liv.

Vem bryr sig?
Vem vill i ett välfärdsland prioritera skatt till de behoven?
Vem vill vända på varenda sten för att ändra på det?

Idag är tillfället att uppmana alla kvinnor som kan påverka värderingarna i samhället som kan påverka resursfördelningen till hemtjänst och äldrevård att ge kvinnor, och männen också för den delen, möjligheten att vara sig själva, leva sina liv som en av alla.