Årsmöte

Du som medlem kallas härmed till FQs digitala årsmöte

Dag: Torsdag den 13 april
Tid: Kl 18.00 – 20.00

Årsmötet kommer genomföras digitalt via mötesplattformen Zoom och det kommer vara skriv- och teckenspråkstolkat.

Årsmöteshandlingar:

Rösträtt

Medlemsavgiften för 2023 ska vara betald för att du ska vara röstberättigad vid årsmötet.

Medlemsavgiften är 150 kronor för enskild medlem, betalas in på plusgirokonto nummer 83855–7. Var noga med att ange avsändare och vad betalningen gäller när du gör din insättning, det finns ingen möjlighet att spåra inbetalningar när avsändaren själv inte fyllt i detta.

Röstning via fullmakt

Röstning på årsmötet kan ske via fullmakt genom röstberättigat ombud. Ett ombud kan ha högst fem fullmakter från andra röstberättigade medlemmar. Blankett för fullmakt bifogas. När en röstberättigad medlem vill rösta med fullmakt skall detta skriftligen anmälas i förväg till styrelsen.

Varmt välkommen!

FQs styrelse genom
Maria Johansson, ordförande