FQs seminarier under Almedalsveckan 2018

Våra två seminarier ägde rum samtidigt som matchen Sverige – Schweiz spelades i fotbolls-VM, trots det var det mycket folk. Madeleine Beermann, FQ, hälsade välkommen och presenterade ämnena.

Birgitta Andersson, FQ, modererade det första seminariet ”Jämställdhet – lättare sagt än gjort” ett samtal med kvinnoorganisationer och kvinnliga politiker om att vilja vara delaktig i kvinnorörelsen och inte mötas av stängda dörrar. Otillgänglighet utestänger. Vi slår fast att tillgänglighet är en fråga om jämlikhet i kampen för jämställdhet.

Birgitta började med att introducera panelen som bestod av
Denise Cresso (Feministiskt initiativ), riksdagskandidat
Jessica Ericsson (Liberalerna) ledamot i landstingsfullmäktige, Stockholm
Ida Gabrielsson (Vänsterpartiet), partistyrelseledamot samt ordförande partiets kvinnonätverk
Anna GiotasSandquist, ordförande Sveriges Kvinnolobby
Elisabeth Hammam, styrelseledamot KvinnorKan

Frågeställningarna var:
– Vilka olika hinder föreställer du dig begränsar kvinnor med funktionsnedsättningar från att vara verksamma i din organisation
– Vilka medel och vilka mål kan din organisation lyfta fram för att skapa jämlika möjligheter i jämställdhetsarbetet?

Elisabeth inledde med att berätta om egna erfarenheter i familjen för att bli räknad med och komma till tals. Hon sa att man måste integrera varandras olikheter i våra organisationer. Det kan ske om vi samtalar mer med varandra och lär känna varandras subkulturer.
Jessica berättade om egna erfarenheter. Hon talade om att samhället är dåligt på att inkludera kvinnor, särskilt kvinnor med psykiska problem. Hon beskrev skillnaden i bemötande mellan kvinnor och män inom yrkesrehabiliteringen som hon ser det i sitt politiska arbete. Även hon poängterade vikten av möten mellan erfarenhetsrika kvinnor och politiker.
Ida menade att antingen får man vara kvinna, politiker eller ha funktionsnedsättning. Så har hon erfarit sin väg in i politiken. Men olikheterna måste integreras för att spegla kvinnors liv på ett trovärdigt sätt.
Denise beskrev hur hon använder sin funktionsnedsättning som ett redskap i det politiska arbetet. Hon påtalar ständigt behoven när de inte är tillgodosedda, ”Gräv där du står”. Hon beskrev hur trött hon kan bli på detta ständiga påpekande, men det är vägen. FIs mål är att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli lag och kopplas ihop med lagbrott.
Anna inledde med att säga att kvinnor naturligtvis inte är någon homogen grupp. Kvinnolobbyns ledstjärna är FNs jämställdhetspolitiska mål och vi arbetar för alla kvinnors rättigheter. Könsmaktsordningar och otillgänglighet begränsar kvinnor. Kvinnoorganisationer måste hela tiden följa upp och tänka efter så alla är medräknade. Det är inte enkelt men nödvändigt. 

Madeleine modererade seminarium nummer två, med rubriken ”Jämlikhet och jämställdhet” 
Ett samtal med funktionshinderrörelsen om diskriminering på grund av kön och om ökade krav på jämställdhet. Kunskap om jämställdhet fördjupar och breddar funktionshinderpolitiken.

Medverkade gjorde
Karolina Celinska, DHR
Alexandra Polivanchuk, SDUF
Marie Steen, Funktionsrätt Sverige

Frågeställningarna var:
– Hur du ser på jämställdhetsperspektivet i din organisation
– Hur jämställdhetsperspektivet kan stärkas
– Hur båda perspektiven kan fördjupa och bredda det politiska påverkansarbetet

Karolina Celinska, DHR, inledde med den grundläggande synen på att tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet i allt samhällsliv och att det är basen för DHRs arbete. Hon lyfte också fram betydelsen av att aspekterna i HBTQ rörelsen finns inkluderade i vårt tänk om delaktighet.
Alexandra Polivanchuk, SDUF framhöll språkets betydelse i kampen för jämställdhet och att tillgängligheten handlar om samvaron med andra människor och att kunna arbeta och att utbilda sig.
Marie Steen, vice ordförande i Funktionsrätt Sverige, framhöll också att kampen för jämlikhet omfattar många olika perspektiv, som hon gav exempel på, är grundläggande i allt rättighetsarbete.

Föga synpunkter framkom om arbetet med jämställdhet inom rörelsen. Enbart att det perspektivet saknas i samhället.

Birgitta Andersson avslutade med att poängtera att kampen för teckenspråkets betydelse, för rullstolen, för hörselhjälpmedel och allt annat som gör livet möjligt har envist drivits att funktionshinderorganisationerna. Det borde även gälla jämställdhetskampen för kvinnor med funktionsnedsättningar.


Avslutningsvis vill vi från FQ tacka alla som medverkade i dessa samtal. Vi ser fram emot att fortsätta dem efter sommaren.